onsdag den 30. juli 2014

’SELDE SELECTED – 90 postkort fra Selde’


’SELDE SELECTED – 90 postkort fra Selde’ er titlen på vort bidrag til ’Skulpturlandsby Selde 2014-15 - en platform for skulpturforsøg i det offentlige rum’. Projektet læner sig op af og bevæger sig rundt i forskellige mere eller mindre afprøvede og veldefinerede kunstneriske retninger og medier – men grundtanken er at skabe nye handlinger, nyt liv, betydninger og relationer blandt Selde og omegns borgere, ved at gøre fremstillings- og formidlingsprocessen af et klassisk konventionelt produkt - et ’samlealbum’ - til det vigtigste omdrejningspunkt for vort projekt.
Foreningen ‘ET4U – contemporary visual art projects – Vestjylland’ har venligst udlånt ET4U-traileren til vort projekt. Den er her i sensommeren opstillet i Selde og vil frem til foråret 2015 i perioder af varierende længde være bemandet og fungere som redaktionslokale for ’SELDE SELECTED’. Herfra drager vi som reportere bevæbnet med kamera, lydoptager og notesblok ud på opdagelse i Selde og omegn, på jagt efter personligt vinklede historier i tekst og billede, til samlealbummets 90 ’historier’. Her grovsorteres, diskuteres og arkiveres materialet for den senere og endelige redigering. Ligesom vi møder folk i ’marken’, håber vi naturligvis, at folk finder frem til redaktionen i dens åbningstider.  Som udgangspunkt er vi interesserede i alt - det være sig af historisk, kulturel, geografisk og på anden vis faktuel art såvel som rygter, historier, spin og almindelig akkumuleret viden mm.
Der kan fortælles meget mere end 90 historier fra Selde, og albummet påberåber sig hverken en objektiv videnskabelig eller anden form for fyldestgørende sandhed – det er simpelthen vores personlige beretning og kunstnerisk bearbejdede vinkling af det indsamlede og udvalgte materiale.

Albummets layout er inspireret af de gamle ’Richs album’ og fremstilles i formatet 38 x 30 cm på kraftigt karton. De enkelte sider fremstår med tekst, grafik og sort-hvidt bearbejdede fotos, hvori der på strategisk vigtige steder mangler 90 rektangulære felter på 8,8 x 13 cm. En samling på 90 forskellige postkort trykt i fire farver passer til de tomme felter, - og nu gælder det om at vinde, købe og bytte sig til at få sit album gjort komplet!

Alle folk i Selde og nærmeste omegn inviteres til en bankoaften i august 2015 – arrangeret i samarbejde med Selde venne- og pensionistforening –, her får alle fremmødte udleveret et ’SELDE SELECTED album’. Postkortene kan vindes til bankoaftenen, og efterfølgende sælges de i lykkeposer med 10 kort i hver til en meget overkommelig pris i Brugsen i Selde, hvor ’SELDE SELECTED albummet’ og udvalgte kort også kan købes enkeltvis som almindelige postkort.

Dubletter må man nu efterfølgende finde ud af at bytte indbyrdes, og måske har nogen ideer til andre sammenhænge, hvor postkortene efterfølgende kan distribueres? - f.eks. som dividende ved køb i Brugsen, en bytteaften, eller som præmier i forbindelse med forskellige spil på plejehjemmet og i skolen?

’SELDE SELECTED albummets’ historier og postkort vil for hovedpartens vedkommende nok være af en art, der normalt ikke finder vej til hverken turistbrochurer eller -postkort.  Der fokuseres ikke på det, vi normalt forstår ved seværdigheder, men er snarere et forsøg på at være øjenåbnere til det seværdige i vores helt almindelige dagligliv og omgivelser.
’SELDE SELECTED – 90 postkort fra Selde’ er endnu ikke finansieret, og den fulde udførsel af projektet er naturligvis afhængigt af udfaldet af vores fundraising.

Besøg os på ’SELDE SELECTED redaktionen’ i skurvognen i Selde. Vi vil være at finde der fra den 4. til den 10. august.
Følg desuden projektet på denne blog.
– vi ses i Selde!
Mange hilsner fra Klavs Weiss & Karen Havskov Jensen

http://www.et4u.dkIngen kommentarer:

Send en kommentar